Selskabs-, børs-, bank-, og værdipapirret

Samhandel i koncerner

Julie Bryske Møller Nielsen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

  jbmn@law.au.dk 

  + 45 40 21 55 82

  http://pure.au.dk/portal/da/jbmn@law.au.dk 

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.09.2023

Projekt beskrivelse:

Artikelbaseret ph.d.-projekt om samhandel i koncerner. Første artikel omhandler transaktioner med nærtstående i børsnoterede selskaber. Følgende emner er desuden relevant for projektet: koncernret (i alle EU-medlemsstater), ledelsesansvar, transaktioners ugyldighed, konkurskarantæne, komparativ analyse, EU-retlig selskabsret, skatteretlig regulering af samhandel i koncerner og transaktioner med nærtstående.

Fondsretten og den levende vedtægt

Mark Ørberg

CBS Law

  mo.law@cbs.dk 

  +45 51 51 83 72

  

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Formål, ledelse, kapital og grundsætninger i ikke-erhvervsdrivende fonde.

Alternative Investments, Solvency II and CRR/CRD IV

Andreas Sams Kambjerre

Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

 andreas.sams.kambjerre@jur.ku.dk 

 

 http://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/278767 

Startdato: 01.09.2016

Slutdato: 31.08.2019

Projektbeskrivelse:

Min forskning fokuserer på regulatorisk arbitrage og "shadow banking" inden for den europæiske regulering af kreditinstitutter og forsikringsselskaber, heriblandt kapitalkrav. Formålet er særligt at vurdere om der er en tilstrækkelig og konsekvent adressering af kreditrisiko og systemisk risiko.