Andet

The Role of International Law in Safeguarding Food Security

Theodora Valkanou

Faculty of Law, University of Copenhagen

  theodora.valkanou@jur.ku.dk

  +45 35 33 07 64

  https://jura.ku.dk/cilcc/dansk/ansatte/?pure=da/persons/636134 

Starting date: September 2018

Completion date: 31 August 2021

Project description:
The availability of and access to adequate food has always been conspicuously uneven around the world. Bearing in mind that food security has transnational dimensions and therefore calls for an international response, the aim of the research project is to examine the international legal foundations of food security and analyse how specialised branches of international law can address food security threats.

Climate Change Litigation in an EU Perspective

Sine Rosvig Sørensen

Aarhus University, Department of Law

  srs@law.au.dk 

  + 45 93 52 15 97 

 http://au.dk/en/srs@law.au.dk 

Starting date: 1 September 2018

Completion date:  31 August 2021

Project description:

The PhD project examines cases at the Court of Justice of the European Union (CJEU), which raise issues of fact or law regarding/related to climate change causes and impacts. Through analysis of the relevant CJEU case law, the project seeks to shed light on the CJEU's approach and interpretation style in such climate change cases, and assess how the CJEU influences the development of EU climate change law and policy through its case law.

Forældelsesregler - udvikling og grænser

Mathias Mikkelsen    

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

   mm@law.au.dk 

  

    http://pure.au.dk/portal/da/mm@law.au.dk     

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.08.2021

Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at undersøge udviklingen i det almindelige forældelsesinstitut særligt i lyset af 1) de seneste ændringer af forældelsesloven, hvor forældelsesfristerne for visse fordringer er blevet ophævet med tilbagevirkende kraft 2) den seneste retspraksis, hvor domstolene har fortolket forældelsesloven i lyset af Danmarks internationale forpligtelser med den konsekvens, at forældelsesreglerne er blevet fortolket udvidende eller er blevet tilsidesat. Det undersøges på den baggrund, hvilke hensyn og formål forældelsesreglerne har til formål at varetage, om der er sket en forskydning heri, samt hvilke grænser internationale konventioner sætter for udformningen af forældelsesreglerne.

Kontrafaktiske scenarier - Kompensationsudmålingen i immaterialretssager

Rasmus Kamstrup Bogetoft

CBS Law

 rkb.law@cbs.dk 

  + 45 38 15 26 34   

 https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/cbs-law/staff/rkblaw 

Startdato:17.09.2018

Slutdato: 

Projekt beskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan danske domstole udmåler erstatning i immaterialretssager. Hvordan håndterer domstolene den kontrafaktiske analyse, hvor de skal fastsætte, hvad der ville være sket, hvis et retsbrud ikke var indtrådt? Leder den juridiske analyse frem til de samme resultater som en økonomisk-teoretisk analyse? Og hvis ikke, kan forskellene da skyldes bevisusikkerhed?

Fondsretten og den levende vedtægt

Mark Ørberg

CBS Law

  mo.law@cbs.dk 

  +45 51 51 83 72

  

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Formål, ledelse, kapital og grundsætninger i ikke-erhvervsdrivende fonde.

Digitisation of the Danish public sector

Thea Johanne Raugland

Aarhus University, Department of Law

  tjr@law.au.dk 

  + 45 60 54 95 55 

 http://au.dk/en/tjr@law.au.dk

Starting date: 1 February 2018

Completion date:  24 September 2021

Project description:

A selection of issues related to protection of personal data when implementing new technologies in the Danish public sector.

The Sovereignty over the Oceans, genesis and development of the law of the sea in the Modern Age

Stefano Cattelan

Aarhus University, Department of Law

  stc@law.au.dk   

  +45 20 94 91 35

 http://au.dk/stc@law.au.dk 

Starting date: 1 September 2017

Completion date: 1 September 2020

Project description:
My research project addresses the legal-political context in which the Law of the Sea developed in the Early Modern Age. This process gave birth to a customary law of the sea eventually accepted by the entire international community. I examine two opposite ways of conceiving gthe legal status of the seas elaborated at the time, the principles of Mare Clausum and Mare Liberum.

Tilbudskonsortier - konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder

Heidi Sander Løjmand

University of Southern Denmark

  hei@sam.sdu.dk 

 +45 51 94 00 56

 

Starting date: 1 February 2017

Completion date:  

Projektbeskrivelse:

In the light of the Danish Competition Act and TFEU art. 101, the project examines the legality of joint bidding (consortium bids). The project entails both legal and economic analysis to shed light on the consequences of the current state of law including the legal uncertainty of the assessment of whether companies are competitors. In addition, the project seeks to provide a legal political discussion on how joint bidding could/should be regulated to create social value.

Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

Sandie Nøhr Nielsen

Copenhagen Business School - Juridisk Institut

  snn.jur@cbs.dk

  3815 2605

 

Startdato: 02.02.2016

Slutdato: 28.12.2019

Projektbeskrivelse:

Sandie Nøhr Nielsen arbejder på en ph.d.-afhandling der analyserer rammerne for mulige gevinster ved Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), herunder i hvilken grad kontraktrummet i et OPP kan optimere samarbejdsværdien for den offentlige og private aftalepart. Afhandlingen har fokus på krydsfeltet mellem privatret og offentlig ret, og virkningerne heraf. Forskningen har et særligt fokus på sociale infrastrukturelle OPP’er og den kontraktuelle relation. Erfaringer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der for den offentlige part er flere forhold der gør sig gældende for, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt. Formålet med afhandlingen er, at forsøge at give et fællesoptimerende perspektiv på anvendelsen af OPP, for herigennem at øge samarbejdet mellem sektorerne, sikre en optimeret samarbejdsværdi og en optimering af OPP kontrakten.

Den psykiatriske patient i dansk sundhedsret - diskurser, stigma, diskrimination

Annika Frida Petersen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  annika.frida.petersen@jur.ku.dk

 

 

Startdato: 01.09.2015

Slutdato:  31.08.2019

Projektbeskrivelse: (psykiatriret, diskriminationsret)

Projektet undersøger den retlige håndtering af psykiatriske patienter i dansk sundhedsret med særligt fokus på retlige diskurser, discrimination og stigmatisering i et menneskerettighedsperspektiv.

Europæiske passagerers rettigheder

Marianne Hundahl Frandsen

Aalborg Universitet

 hundahl@law.aau.dk

Startdato: 01.08.2015

Slutdato: 31.07.2018

Projekt beskrivelse:

Afhandlingen har til formål at analysere europæiske passagerers rettigheder på de fire regulerede transportområder, og vurdere hvorvidt disse rettigheder kan udtrykkes i principper i overensstemmelse med EU’s øvrige grundlæggende principper.

Lokal accept og regulering af vindmøller

Marie Leer Jørgensen

Department of Food and Ressource Economics (IFRO), University of Copenhagen

 mlj@ifro.ku.dk

+45 35 33 16 32 (private mobile: 25 36 72 70)

 ifro.ku.dk/medarbejdere/

Starting date: 01.09.2014

Completion date:  

Project description:

The main objective of the project is to analyse and evaluate the effects on local acceptance of wind power projects of the specific Danish policy measures in the Act on renewable energy (Consolidated Act no. 1330, Nov. 25, 2013). The project will in particular focus on the compensation scheme to neighbours, the co-ownership scheme and the community benefit scheme. These three schemes were adopted in 2008 with the purpose to increase local acceptance of wind power projects. There is, however, only limited knowledge about the actual effects of such schemes on local acceptance. The PhD project will analyse to what degree, how and why the different policy measures affect local acceptance of wind power projects. This will be valuable knowledge for the future development of such policy measures for renewable energy projects at national and international level. Recommendations to adjustments of the Danish measures may be suggested.

The PhD project is part of a multidisciplinary research project on local acceptance of wind power projects (Wind2050) funded by the Strategic Research Council.