Arrangement

Ph.d.-kursus: Banebrydende forskning i jura

Research frontiers in law

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 8. februar 2023, kl. 14:00 - onsdag 14. juni 2023, kl. 14:00

Sted

Juridisk Institut, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247

Kurset omfatter 1 introduktionstime og 5 undervisningsgange med præsentationer og diskussion af en artikel, der for nylig er publiceret i et juridisk toptidsskrift. Første undervisningsgang indeholder en kort forelæsning om afholdelse af præsentationer og etikette på kurset samt en introduktion af selve kurset. Hver af de følgende undervisningsgange vil omfatte 1 eller 2 præsentationer. Præsentationerne varer 30 minutter, og der er 15 minutter til spørgsmål/diskussion pr. præsentation.

Datoerne for kurset er:

 • 8. februar kl. 14 – 16 (intro)
 • 8. marts kl. 14 – 16  (NB: Lokale 1410-147)
 • 12. april kl. 14 – 16
 • 10. maj kl. 14 – 16
 • 24. maj kl. 14 – 16
 • 14. juni kl. 14 - 16

Undervisere

Professor Ole Windahl Pedersen og professor, dr.jur. Torsten Iversen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Beskrivelse af kvalifikationer

Dette kursus fokuserer på præsentation, analyse og diskussion af nyere videnskabelige gennembrud inden for den banebrydende forskning i jura.

Hovedformålene er at udvide deltagernes videnskabelige synsvinkler og give deltagerne det ideelle miljø til at lære og diskutere emner inden for banebrydende juridisk forskning, der ligger ud over deres eget forskningsfelt. Kurset vil bestå af en engageret læsegruppe, hvor alle deltagere både skal lave præsentationer og være debattører på mindst én nyligt publiceret artikel i et toptidsskrift for økonomi.

Underformålene er at styrke de vigtige kompetencer hos en jurist:

 • identificere vigtige bidrag i litteraturen
 • præsentationsevner: klarhed, kortfattethed, tidsforbrug mv.
 • færdigheder som debattør: være moderator ved en præsentation, stille de rigtige spørgsmål for at starte en diskussion
 • at være en god kursusdeltager: stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde
 • engagere sig med andre deltagere, fremme samarbejde
 • forpligte sig til en læserutine
 • præsentere foreløbige forskningsideer og indsamle feedback
 • følge med i den banebrydende forskning.

Kurset vil foregå på dansk og fokuserer hovedsageligt på artikler på dansk, men kan indeholde artikler på engelsk, norsk og svensk.

Indhold

De studerende skal analysere forskningsartikler, der ligger ud over deres eget specifikke forskningsområde, samtidig med at de øver deres færdigheder i at identificere kritiske områder i undersøgelsen, teori, modeller og antagelser. Desuden skal de studerende knytte artiklerne til den relevante litteratur og få erfaring og viden inden for generelle retsområder, som måske ikke direkte svarer til deres fagområde.

Underviserne vejleder og giv er råd om indholdet og fremlæggelsen af oplægget og diskussionen. De hjælper også med at styre diskussionen mod vigtige emner i præsentationen. Endelig tilbyder de en-til-en-feedback til oplægsholderne.

Opgaver

Følgende opgaver er obligatoriske for deltagerne:

 • Holde en præsentation (30 min.)
 • Lede en diskussion (15 minutter)
 • Aflevere 4 korte resuméer af de artikler, der er blevet præsenteret ved undervisningsgangene. Der er en skabelon til resuméerne.
 • Deltage i mindst 4 undervisningsgange

Litteratur

Publicerede artikler fra 2017 og frem i peer-reviewede tidsskrifter som for eksempel Ugeskrift for Retsvæsen og Juristen.

Underviserne godkender den endelige litteraturliste inden kursusstart.

I alt 5-10 publicerede artikler, dvs. cirka 100-200 sider.

Andre oplysninger

 • En undervisningsgang om måneden. Minimum 5 undervisningsgange. Derfor minimum 5 tilmeldte deltagere.
 • Præsentationerne varer 30 minutter, og der er 15 minutter til spørgsmål/diskussion pr. præsentation.
 • Undervisningsgange: 5-9 forelæsningstimer, 1 oplæg, 1 diskussion. Hver deltager skal lave mindst en præsentation og være debattør mindst en gang.
 • Det er obligatorisk at deltage: kun 1 fraværsgang accepteres.
 • Den deltager, der står for en præsentation, opfordres kraftigt til at invitere kolleger fra instituttet, hvis interesser og ekspertise er på linje med præsentationen (f.eks. vejledere).
 • Efterfølgende er dette valgfrit: diskussioner vedr. potentiel fremtidig forskning, der forbedrer den præsenterede artikel, eller diskussion af præsentationsteknik.
 • Studerende må maksimum følge dette kursus 5 gange (og dermed opnå maksimalt 5-10 ECTS, afhængig af ECTS for hvert kursus).
 • Fysisk deltagelse er en forudsætning
 • Det er muligt at deltage på kurset igen, selvom man tidligere har deltaget.

ECTS

1-2 ECTS (afhængig af antal deltagere: 5-7 deltagere: 1 ECTS, 8-10 deltagere 2 ECTS)

Tilmelding

Tilmelding til Pia Schytz, pias@law.au.dk, senest d. 31. januar 2023.