Kontakt

Hvis du har brug for at kontakte Jurforsk, kan du rette henvendelse til den daglige leder:

 • Professor Palle Bo Madsen
  Juridisk Institut
  Aarhus Universitet
  Bartholins Alle 16, bygning 1410, lokale 319
  8000 Aarhus C

  Tlf.:  8716 5665
  Mail: pbm@law.au.dk
  Web: au.dk/pbm@law.au.dk