Company law. Stock exchange law. Banking law. Securities law

Financial regulation and supervision of digital banks and non-banks

Louise Damkjær Ibsen

Department of Law, University of Southern Denmark

Mail:  ldi@sam.sdu.dk 

Tel.:   +45 22387555

Web:  

Starting date: 01.01.2020

Completion date:  31.12.2022

Project description:

An analysis of the regulation and supervision of FinTech companies with a focus on digital banks and non-banks.


Samhandel i koncerner

Julie Bryske Møller Nielsen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jbmn@law.au.dk 

Tlf.:   + 45 40 21 55 82

Web:  http://pure.au.dk/portal/da/jbmn@law.au.dk 

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.09.2023

Projekt beskrivelse:

Artikelbaseret ph.d.-projekt om samhandel i koncerner. Første artikel omhandler transaktioner med nærtstående i børsnoterede selskaber. Følgende emner er desuden relevant for projektet: koncernret (i alle EU-medlemsstater), ledelsesansvar, transaktioners ugyldighed, konkurskarantæne, komparativ analyse, EU-retlig selskabsret, skatteretlig regulering af samhandel i koncerner og transaktioner med nærtstående.


Fondsretten og den levende vedtægt

Mark Ørberg

CBS Law

Mail: mo.law@cbs.dk 

Tlf.:  +45 51 51 83 72

Web: 

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Formål, ledelse, kapital og grundsætninger i ikke-erhvervsdrivende fonde.