Basiskursus: Kvalitetskriterierne i retsvidenskaben

2019.01.04 | Cita Kristensen

Date Thu 25 Apr
Time 10:00 16:00
Location Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Lokale 247 i bygning 1410

Kursets formål

Kursets formål er at skabe et forum for diskussion om kvalitetskriterierne i juridisk forskning.

Kursets indhold                

For den yngre juridiske forsker er målestokken for forskningskvalitet af afgørende interesse. Forskellige forskningsretninger har i så henseende forskellige traditioner, og det samme gælder i nogen grad forskellige juridiske discipliner. Der findes imidlertid en række almene kriterier for den kvalitetsvurdering, som anvendes ved bedømmelsen af videnskabelige arbejder.  Det er derfor nyttigt for en forskerstuderende at kende til og få lejlighed til at diskutere disse almene kriterier. Det er i denne sammenhæng også naturligt at komme ind på visse aspekter af den vejledning, som yngre juridiske forskere har krav på.

Med det formål at skabe et forum for en sådan diskussion gennemfører Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, et endagsseminar om kvalitetskriterierne i juridisk forskning.

Kursusansvarlig                 

Professor, jur. dr. Torsten Iversen, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Undervisere

Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet og Professor, dr. jur.  Torsten Iversen, Aarhus Universitet

Kursusforberedelse

Det forventes, at hver deltager udarbejder et resume på ca. 1 side af sit eget projekt som grundlag for en diskussion om samme til aflevering senest 5. april 2019 til cita@law.au.dk. 

Litteratur

Det elektroniske skrift ”Juridisk Forskning”, som er vederlagsfrit tilgængeligt på Jurist- og Økonomforbundets Forlags hjemmeside https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/j/juridisk-forskning-artikelsamling - forudsættes kendt af deltagerne. (Hvis link mod forventning ikke virker, google ”Juridisk forskning Djøf” (som hit nr. 2)).

Deltagerne anmodes om at læse følgende med en sådan grundighed, at det er muligt for dem at inddrage synspunkter herfra på kvalificeret måde i diskussionen:

Mads Bryde Andersen og Halfdan Krag Jespersen: ”Den ideelle vejledning” (uddrag på 9 sider af Ellen Margrethe Basse og Vibeke Jensen (red.): Regulering og styring III (1992); uddraget vil blive udsendt som pdf til deltagerne efter tilmelding).

Bjørn Rybjerg: Anmeldelse, trykt i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2006 s. 170-173.

Mads Bryde Andersen: Om akademiske afhandlinger og praktisk anvendelighed, trykt i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2006 s. 265-271.

(Særligt interesserede kan også læse Bjørn Ryberg: Praktisk anvendelig forskning, trykt i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2006 s. 329-342).

Kursusafgift

Ingen (JurForsk samarbejdet)

ECTS

1,5 ECTS

Tilmelding

Ph.d.-sekretær Cita Dyveke Kristensen, cita@law.au.dk

Tilmeldingsfrist

29. marts 2018

Course