Strafferet og kriminologi. Politiret

Kerneopgaver i hhv. politiet og den private sikkerhedsbranche

Mette Volquartzen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA)

  mette.volquartzen@jur.ku.dk

  +45 60 51 47 93

 

Startdato: 01.03.2016

Slutdato:  29.02.2019

Projektbeskrivelse:

I projektet vil jeg analysere, hvad der i dag og den umiddelbare fremtid kan defineres som politiets kerneopgaver - herunder en præcisering af, hvad begrebet "kerneopgaver"  eller opgaver med "politimæssig relevans"  nærmere vil sige. Samtidig vil jeg analysere den private sikkerhedsbranche  virksomhed som "privat politi" - således at det retsgrundlag, der regulerer branchens virksomhed som "privat politi" kan blive opdateret, også med hensyn til, hvad der er og bør være branchens kerneopgaver. Både tekniske, materielle og bemandingsmæssige perspektiver vil blive taget  i betragtning.