Social- og sundhedsret

Inklusion i velfærdsstaten: Interaktionen mellem langtidsledige borgere og kommunernes sagsbehandlere

Stine Piilgaard Porner Nielsen

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

  sppn@sam.sdu.dk 

  65 50 15 23

https://dk.linkedin.com/in/stineppn 

Startdato: 01.06.2016

Slutdato:  31.05.2019

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan sociale problemer håndteres retligt i interaktionen mellem sagsbehandlere, der er ansat i den kommunale forvaltning, og langtidsledige borgere. Ph.d.-projektet er retssociologisk og undersøger juraens og den retlige bevidstheds betydning i interaktionen mellem langtidsledige borgere og sagsbehandlere, der arbejder med at hjælpe langtidsledige borgere i beskæftigelse. Formålet med projektet er at belyse sagsbehandlingens processer og virkning ved at kortælle borgeres og sagsbehandleres praksis og erfaringer. 

Den psykiatriske patient i dansk sundhedsret - diskurser, stigma, diskrimination

Annika Frida Petersen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  annika.frida.petersen@jur.ku.dk

 

 

Startdato: 01.09.2015

Slutdato:  31.08.2018

Projektbeskrivelse: (psykiatriret, diskriminationsret)

Projektet undersøger den retlige håndtering af psykiatriske patienter i dansk sundhedsret med særligt fokus på retlige diskurser, discrimination og stigmatisering i et menneskerettighedsperspektiv.

Børns rettigheder i tvangsanbringelsessager

Anne Mørk Pedersen

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

  ampe@law.aau.dk

  +45 99 40 28 01

 

Startdato: 01.08.2015

Slutdato:  31.07.2018

Projektbeskrivelse:

Ingen