Selskabs-, børs-, bank-, og værdipapirret

Alternative Investments, Solvency II and CRR/CRD IV

Andreas Sams Kambjerre

Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

 andreas.sams.kambjerre@jur.ku.dk 

 

 http://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/278767 

Startdato: 01.09.2016

Slutdato: 31.08.2019

Projektbeskrivelse:

Min forskning fokuserer på regulatorisk arbitrage og "shadow banking" inden for den europæiske regulering af kreditinstitutter og forsikringsselskaber, heriblandt kapitalkrav. Formålet er særligt at vurdere om der er en tilstrækkelig og konsekvent adressering af kreditrisiko og systemisk risiko.

The post-crisis investor – active ownership and legislative challenges in company law since the financial crisis

Marina Bitsch Madsen

Aarhus University, Department of Law

 mbm@law.au.dk

 87 16 53 26

 pure.au.dk/portal/en/mbm@law.au.dk

Starting date: 01.02.2013

Completion date: 06.02.2017

Description of project:

Through an article based study of five articles, the thesis will explore and analyse the post crisis investor with respect to the legislative challenges that have arisen in company law since the financial crisis.