Obligationsret, speciel

Forvaltningskontrakter: Aftaler og myndighedsudøvelse

Rasmus Grønved Nielsen    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk   

  +45 21 74 92 03

   http://jura.ku.dk/phd/blaa_bog/?pure=da/persons/413573    

Startdato: 1. november 2017

Slutdato:   1. marts 2021

Projektbeskrivelse:

 

Afhandlingen beskæftiger sig med aftaler mellem forvaltningsmyndigheder og borgere med særlig fokus på aftaler om myndighedsudøvelse ("forvaltningskontrakter"). Afhandlingen har navnlig til formål at identificere forskellige aftaletyper og vurdere, hvorvidt der kan opstilles almindelige principper i tilknytning hertil gennem en integration af forvaltningsretlige og kontraktretlige normer. Afhandlingen inddrager perspektiver fra navnlig tysk, norsk og fransk ret.

Ændringsretten i lejeforhold med fokus på forbedringer

Bitten Wissing Kjærgaard

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  bwk@law.au.dk 

 + 45 93 52 11 45

 http://au.dk/bwk@law.au.dk

Startdato: 01.09.2017

Slutdato:  01.09.2020

Projektbeskrivelse: (lejeret)

Afhandlingen vil undersøge og afdække grænserne for parternes ændringsret, herunder betydningen af legal og aftalt uopsigelighed. Herefter vil det blive undersøgt, hvordan ændringerne skal/kan foretages, herunder reglerne om iværksættelse af forbedringer og hvilke gener lejeren skal tåle. Til sidst undersøges, hvilken betydning forbedringerne har for lejens størrelse og regulering.