Obligationsret, almindelig

Begrebet "god tro" i formueretten

Line Mogensen

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

 lmo@law.aau.dk

Startdato: 01.08.2015

Slutdato: 31.07.2018

Projekt beskrivelse:

En analyse af begrebet "god tro" i relation til juridiske personer.

Maksimalprisreglerne ved overdragelse af andelsboliger

Kristian Graven Nielsen

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

 kgn@law.au.dk 

 42 42 58 73

 

Startdato: 01.04.2015

Slutdato: 31.03.2018

Projektbeskrivelse:

Projektet analyserer gældende ret fsva. maksimalprisreglerne i ABL § 5, som finder anvendelse ved overdragelse af andelsboliger. Herudover analyseres de erstatningsretlige problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med overdragelse af andelsboliger til overpris, herunder bestyrelsens, administrators, valuarens, revisors, advokatens og øvriges erstatningsansvar.