Kvinde- og ligestillingsret. Børneret

Den psykiatriske patient i dansk sundhedsret - diskurser, stigma, diskrimination

Annika Frida Petersen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  annika.frida.petersen@jur.ku.dk

 

 

Startdato: 01.09.2015

Slutdato:  31.08.2018

Projektbeskrivelse: (psykiatriret, diskriminationsret)

Projektet undersøger den retlige håndtering af psykiatriske patienter i dansk sundhedsret med særligt fokus på retlige diskurser, discrimination og stigmatisering i et menneskerettighedsperspektiv.

Børns rettigheder i tvangsanbringelsessager

Anne Mørk Pedersen

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

  ampe@law.aau.dk

  +45 99 40 28 01

 

Startdato: 01.08.2015

Slutdato:  31.07.2018

Projektbeskrivelse:

Ingen