Konkurs- og insolvensret. Kreditorforfølgning

Tilsidesættelse af virksomhedspant under pantsætters konkurs

Lasse Søholm Lindekilde

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  lali@law.au.dk  

   

  http://au.dk/lali@law.au.dk

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.08.2021

Projektbeskrivelse:

Projektet vedrører tilsidesættelsen af virksomhedspant under pantsætters konkurs med særlig fokus på (i) virksomhedspanthavers forudgående tiltrædelse, (ii) pantsætning til fordel for pantsætters hhv. skyldners nærstående, jf. TL § 47e, jf. KL § 2 og (iii) omstødelse af virksomhedspantet, jf. KL §§ 70, 70a og 74.

Processuelle forhold ved grænseoverskridende konkurser

Line Herman Langkjær

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  linehl@law.au.dk

  87 16 51 76

 

Startdato: 15.05.2015

Slutdato:  14.05.2018

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger gældende dansk ret vedrørende værneting og lovvalg ved grænseoverskridende konkurser. Herudover skal det undersøges, hvorvidt og i hvilket omfang udenlandske konkurser har virkning i Danmark. Gældende dansk ret sammenholdes med EU-insolvensforordningen, som pt. ikke er gældende i Danmark.