Konkurs- og insolvensret. Kreditorforfølgning

Processuelle forhold ved grænseoverskridende konkurser

Line Herman Langkjær

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  linehl@law.au.dk

  87 16 51 76

 

Startdato: 15.05.2015

Slutdato:  14.05.2018

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger gældende dansk ret vedrørende værneting og lovvalg ved grænseoverskridende konkurser. Herudover skal det undersøges, hvorvidt og i hvilket omfang udenlandske konkurser har virkning i Danmark. Gældende dansk ret sammenholdes med EU-insolvensforordningen, som pt. ikke er gældende i Danmark.