Familie- og arveret

Børns rettigheder i tvangsanbringelsessager

Anne Mørk Pedersen

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

  ampe@law.aau.dk

  +45 99 40 28 01

 

Startdato: 01.08.2015

Slutdato:  31.07.2018

Projektbeskrivelse:

Ingen