Erstatnings- og forsikringsret

Begrebet "god tro" i formueretten

Line Mogensen

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

 lmo@law.aau.dk

Startdato: 01.08.2015

Slutdato: 31.07.2018

Projekt beskrivelse:

En analyse af begrebet "god tro" i relation til juridiske personer.

Europæiske passagerers rettigheder

Marianne Hundahl Frandsen

Aalborg Universitet

 hundahl@law.aau.dk

Startdato: 01.08.2015

Slutdato: 31.07.2018

Projekt beskrivelse:

Afhandlingen har til formål at analysere europæiske passagerers rettigheder på de fire regulerede transportområder, og vurdere hvorvidt disse rettigheder kan udtrykkes i principper i overensstemmelse med EU’s øvrige grundlæggende principper.