Du er her: AU » Om AU » Jurforsk » Ph.d. kurser » Retningslinier for ECTS- normsætning

Retningslinier for ECTS- normsætning

Retningslinjer for ECTS-normsætning af juridiske ph.d.-kurser

(Vedtaget på bestyrelsesmøde i JurForsk den 9. februar 2011)

1.

Formålet med JurForsk’s ECTS-normsætning er

 • at synliggøre de ph.d.-studerendes arbejdsbelastning ved kursusdeltagelse,
 • at klargøre hvornår ph.d.-bekendtgørelsens krav om kursusdeltagelse i et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point er opfyldt, og
 • at harmonisere de deltagende institutioners normsætning af juridiske ph.d.-kurser, jf. Samarbejdsaftalen pkt. 2.3.

2.

Kurser, der udbydes gennem JurForsk, ECTS-normsættes af JurForsk’s daglige leder på grundlag af den kursusansvarliges indstilling og i overensstemmelse med nedenstående principper.

Kurser, der udbydes i andet regi, samt deltagelse i relevante konferencer, seminarer m.v. ECTS-normsættes i givet fald med udgangspunkt i arrangørens ECTS-normsætning og i øvrigt under hensyntagen til nedenstående principper.

Kurser, konferencer, seminarer m.v., som ikke er ECTS-normsat af arrangøren, normsættes under hensyntagen til deltagelsens relevans for den ph.d.-studerendes projekt, hvorom hovedvejlederen forudsættes at afgive udtalelse, og i øvrigt efter nedenstående principper.
Deltagelse i konferencer, seminarer m.v. samt i kurser, som ikke udbydes gennem JurForsk, skal være anbefalet af den ph.d.-studerendes hovedvejleder for at kunne udløse ECTS-point.

3.

ECTS-point gives efter følgende principper:

 • Udgangspunktet er, at 1 ECTS svarer til 25 arbejdstimer, og at normsætningen skal afspejle den reelle arbejdsbelastning.
 • ECTS-normsætningen baserer sig på fire typer af mulige aktiviteter i tilknytning til kurser og andre faglige arrangementer:
  • Forberedelse (f.eks. læsning af obligatorisk litteratur).
  • Tilstedeværelse (hvorved kursets længde tillægges betydning).
  • Aktiv deltagelse (f.eks. selvstændigt oplæg).
  • Efterfølgende opfølgning (f.eks. rapportskrivning).
  • Punkterne kan indgå med forskellig vægt i hvert enkelt tilfælde.
 • Korte præsentationer af egne projekter udløser ingen ECTS.
 • Egentlig projektfremlæggelse (”pre-defence”) udløser 1-2 ECTS.
 • Selvstændige foredrag eller oplæg udløser 1-2 ECTS.
 • Kortere kurser, konferencer m.v. af f.eks. 1 dags varighed, med mindre omfattende forberedelse og med kun små aktivitetskrav til deltagerne udløser højst 1 ECTS.
 • Kurser m.v. med relativ stor forberedelse og/eller relativt store aktivitetskrav til deltagerne kan udløse 1-2 ECTS pr. dag.
 • Flerdagskurser mv. med meget store krav til forberedelse og/eller meget store aktivitetskrav til deltagerne kan med hovedvejlederens anbefaling og efter konkret vurdering undtagelsesvis udløse mere end 2 ECTS pr. dag.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.03.2015

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk