Forvaltnings- og socialretlige problemstillinger – samt metodiske og internationale aspekter

23.-24. januar 2018 / Aalborg Kongress- og kulturcenter, Europaplads 5, 9000 Aalborg

09.11.2017 | Aalborg Universitet

Dato tir 23 jan ons 24 jan
Tid 09:30    16:30
Sted Aalborg Kongress- og kulturcenter, Europaplads 5, 9000 Aalborg

Om kurset

Kurset har til formål at formidle ny viden inden for det forvaltnings- og socialretlige område, herunder digital forvaltning, og gennem oplæg, diskussion og feedback at fokusere på metodekompetencer, der kan understøtte juridisk forskning, herunder når der inddrages menneskeretlige aspekter.

Programmet består af en række oplæg fra såvel praktikere som forskere, der præsenterer aktuelle offentligretlige problemstillinger, (deltagerne skal vælge mellem flere muligheder). Dette varer halvanden dag. Herefter er der en halv dag med et kursus særligt tilrettelagt for ph.d.-studerende, som omhandler brugen af retskilder og særligt har fokus på metodemæssige overvejelser i forhold til inddragelse af international ret, herunder menneskerettigheder.

Program

Arrangør

Hanne Hartoft, Juridisk Institut, Offentligretsgruppen, Aalborg Universitet

Paper

Der skal på forhånd indleveres et paper (5 sider), der skal være disponeret således:

1 side redegørele for ph.-d. projektets problemformulering, formål og afgrænsning
3 sider redegørelse for anvendt metode
1 side refleksioner over metodemæssige udfordringer

Litteratur

Uddrag af betænkning 1546/2014 om indkorporering m.v. inden for menneskeretsområdet. Side 1-75 og 94-112 (i alt 93 sider).

Kapitel 1 (Fire forståelser af folkeret) og Kapitel 16 (Menneskerettigheder) i Folkeret, Frederik Harhoff (red.), Hans. Reitzels Forlag, 2017, side 17-46 og 493-542 (i alt 79 sider).

Kapitel 1 – 3 i Maria Fonseca, ph.d. afhandling, Domstolsprøvelse og rimelig sagsbehandlingstid i forældreansvarssager, Aalborg Universitet, 2017 (i alt 75 sider)

Sten Schaumburg-Müller, Fem Retsfilosofiske Teser, Jurist- og økonomforbundets Forlag, 2009,  Tese 5 ”Retsdogmatikken udviser en relativ teoriresistens, s. 355-440 (i alt 85 sider).       

Workload

2 ECTS

Pris og tilmelding

For deltagelse for dig som ph.d.-studerende, koster konferencen 1000,00 kr inkl. moms. Prisen dækker forplejning. Det er dit arbejdssted der betaler omkostningen i forbindelse med deltagelse. 

Du tilmelder dig konferencen via tilmeldingsmodulet her

Konferencemiddag tirsdag d. 23. januar 2018

Du har mulighed for også at tilvælge konferencemiddag, som finder sted tirsdag den 23. januar 2018 kl. 18.30 -

Konferencemiddagen ved Forvaltningsretskonferencen finder sted på Restaurant Kilden, Hotel Comwell Hvide Hus, hvor en fantastisk atmosfære og en treretters menu venter.

Tilvalg for konferencemiddag er 440,00 kr inkl. moms. 

Overnatning og transport 

Der er mulighed for at booke overnatning, når du tilmelder dig konferencen. Du kan se nærmere om, hvilke hoteller der ligger tæt på konferencefaciliteterne her

Det er din arbejdsplads der betaler transport til og fra konferencestedet. Du kan læse mere om transport her

Kontakt

Ph.d.-sekretær Nanna My Jensen, Aalborg Universitet

Yderligere information på http://www.law.aau.dk/forskning/konference-forvaltningsret/Ph.D.-spor+/

    Kursus