Du er her: AU » Om AU » Jurforsk » Ph.d. kurser

Ph.d. kurser

Ph.d. kurser

Iht. phd.-bekendtgørelsen er den studerende forpligtet til at deltage i kurser af en samlet varighed på ca. 30 ECTS.

Sædvanligvis vil den studerende skulle deltage i jurforsks kurser i et samlet omfang på mindst 20 ECTS, fordelt med ca. 10 ECTS fra basiskurser og ca. 10 ECTS fra specialkurser.

Ph.d.-skolelederen kan efter omstændighederne godkende en anden fordeling.

Det er den lokale ph.d.- skoleleder, som formelt har kompetencen til at ECTS-normsætte ph.d. kurser, men for de kurser, som udbydes gennem Jurforsk, er der angivet en ECTS-norm, som ph.d.- skolelederenforventes at lægge til grund.

Se kursuskalenderen

Kursustype

Bemærkninger

Jurforsks basiskurser Udbydes løbende: F.eks.Praktisk forskningsarbejde, juridisk informationssøgning, retsfilosofi og juridisk metode, retshistorie, retssociologi, komparativ ret, rettens internationalisering, EU-retlig teori metode og praksis, retsøkonomi.
Jurforsks specialkurser Udbydes efter konkret behov og aktualitet, og søges så vidt muligt tilpasset den eksisterende ph.d. - bestands særlige interesseområder. Nogle af kurserne er dog tilbagevendende.
Formidling og pædagogik Udbydes ikke af Jurforsk, men af de enkelte institutioner.
Andre kurser, konferencer, seminarer o. lign. Sådanne aktiviteter ECTS-normsættes ikke af Jurforsk, men vil kunne godkendes af den lokale ph.d. - skoleleder efter anbefaling fra den ph.d. -studerendes hovedvejleder

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.05.2015

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk