Ph.d. kurser

Ph.d. kurser

Iht. phd.-bekendtgørelsen er den studerende forpligtet til at deltage i kurser af en samlet varighed på ca. 30 ECTS.

Sædvanligvis vil den studerende skulle deltage i jurforsks kurser i et samlet omfang på mindst 20 ECTS, fordelt med ca. 10 ECTS fra basiskurser og ca. 10 ECTS fra specialkurser.

Ph.d.-skolelederen kan efter omstændighederne godkende en anden fordeling.

Det er den lokale ph.d.- skoleleder, som formelt har kompetencen til at ECTS-normsætte ph.d. kurser, men for de kurser, som udbydes gennem Jurforsk, er der angivet en ECTS-norm, som ph.d.- skolelederenforventes at lægge til grund.

Se kursuskalenderen

 

 

Kursustype

Bemærkninger

Jurforsks basiskurser Udbydes løbende: F.eks.Praktisk forskningsarbejde, juridisk informationssøgning, retsfilosofi og juridisk metode, retshistorie, retssociologi, komparativ ret, rettens internationalisering, EU-retlig teori metode og praksis, retsøkonomi.
Jurforsks specialkurser Udbydes efter konkret behov og aktualitet, og søges så vidt muligt tilpasset den eksisterende ph.d. - bestands særlige interesseområder. Nogle af kurserne er dog tilbagevendende.
Formidling og pædagogik Udbydes ikke af Jurforsk, men af de enkelte institutioner.
Andre kurser, konferencer, seminarer o. lign. Sådanne aktiviteter ECTS-normsættes ikke af Jurforsk, men vil kunne godkendes af den lokale ph.d. - skoleleder efter anbefaling fra den ph.d. -studerendes hovedvejleder